Učenje na daljavo

Pouk na daljavo je treba načrtovati, zanj je treba izbrati ustrezne informacijske kanale, pouk je treba organizirati in za to izbrati ustrezne tehnološke primomočke.

Priprava učnih enot in nove metode pouka na daljavo

Temeljno načelo pouka na daljavo je, da mora upoštevati načela, ki veljajo v tradicionalnem didaktičnem procesu. Tudi tovrstni pouk je treba načrtovati, zanj je treba določiti ustrezne informacijske kanale, pouk je treba organizirati in za to izbrati primerne tehnološke pripomočke. V času, ko pouk na daljavo nadomešča tradicionalno delo v razredu, je pomembno, da učitelj vzpostavi tudi osebni stik z učenci in učenkami ter njihovimi družinami. Tudi pri e-pouku veljajo nekateri tradicionalna didaktična načela, denimo načelo postopnosti, sistematičnosti, nazornosti ali soudeležbe učencev in učenk v učnem procesu; zagotovljena mora biti tudi povratna informacija. Skratka, gre za postopek, ki terja globok razmislek in, vsaj na začetku, ogromno vloženega truda in dela. Še posebej pa tovrstno delo zahteva, da se učitelji oz. profesorji dogovorijo glede metodologije in tehnologije, saj je v nasprotnem primeru uspeh nemogoč. Dolgoročno ima lahko pouk na daljavo pozitiven učinek, saj lahko pedagoško delo postane v manjši meri stvar individualnega pristopa posameznega učitelja ali profesorja in v večji meri izraz skupno sprejetih izbir in metod dela.

Projekt, vreden € 30.000 evrov, vključuje:

  • nakup tehnoloških pripomočkov na podlagi potreb posameznih šol;
  • pomoč učencem in dijakom, ki nimajo opreme za pouk na daljavo;
  • nastavitev primernih platform;
  • pomoč na daljavo za vse šole;
  • pripravo ustreznih postopkov in dokumentacije za zagotavljanje varstva osebnih podatkov;
  • možnost usposabljanja na daljavo za pedagoške delavce in delavke z webinarji v slovenskem jeziku;
  • e-vadnice za starše in pedagoške delavce.

Gre, torej, za nujno posodobitev opreme in za postavitev sistema, ki bo v najkrajšem možnem času omogočal pouk na daljavo za vse šole ter, nenazadnje, izvedbo letošnje mature. V bistvu imamo edinstveno priložnost, da v sedanjem – izrednem – stanju poskrbimo za naložbo v prihodnost slovenskega šolstva z vzpostavitvijo učinkovite digitalne mreže šol. Prvi korak v to smer je standardizacija informacijske platforme, ki bo med drugim omogočala izmenjavo gradiva. Jasno je, da bo treba pedagoški kader usposobiti tudi za načrtovanja t. i. learning objects, se pravi strukturiranega učnega gradiva, ki ga učitelji in profesorji lahko hranijo v skupni virtualni knjižnici slovenskih šol in ki se sproti posodablja. Posredni učinek takega spletnega povezovanja je vse večja interakcija med ljudmi, neke vrste e-skupnost slovenskega šolstva v Italiji.

Gradivo

V tem razdelku predstavljamo in obenem zbiramo didaktično gradivo za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja. Gradivo je urejeno po stopnjah, predmetih in  tipologiji prispevkov. Veselimo se tudi vaših video predavanj, interaktivnih spletnih strani ter učnih gradiv v formatih PDF, PPT, JPEG ipd.

Več