O projektu
Za promocijo kulture digitalne šole

Projekt Digitalna šola

Projekt Digitalna šola je nastal v izrednih okoliščinah in s točno določenim namenom: da slovenskim šolam v Italiji omogoči uspešno delo v tem šolskem letu. Dolgoročni cilj projekta ni ta, da bi tradicionalne oblike pouka popolnoma nadomestili z delom na daljavo, saj je osebni stik med učenci, učitelji in vsemi, ki oblikujejo šolsko skupnost, najdragocenejši in ga še tako izpopolnjena tehnologija ne more izriniti.

Tu gre za nekaj drugega. Najprej za to, da se šole opremijo tudi za primere, ko bi lahko bile iz zdravstvenih ali kakih drugih (okolijskih, varnostnih …) razlogov tradicionalne oblike pouka v razredni oz. šolski skupnosti začasno neizvedljive. Nadalje pa še za to, da šole tudi v »normalnih« okoliščinah s pridom izkoristijo vse prednosti, ki jih tehnologija ponuja – od hitrega prenosa in deljenja didaktičnega gradiva do izmenjave dobrih praks in interaktivnih stikov v didaktičnem procesu, tudi mimo običajnega šolskega urnika. Razviti želimo nove tehnološke pripomočke, ki lahko dodatno obogatijo šolsko ponudbo.

Pokrovitelji

Zamisel izhaja iz navezanosti na slovensko šolo; podprle so jo ustanove, ki so globoko navezane na manjšinsko stvarnost. Zadružna kraška banka – ZKB Trst – Gorica in Slovensko deželno gospodarsko združenjeSDGZ sta strnila moči ter s posredovanjem Deželne komisije za slovensko šolstvo in s pomočjo ravnateljev in ravnateljic začrtala potrebe, ki so, kot rečeno, izraz trenutnega izrednega stanja – pa vendar s pogledom v prihodnost. Banka je takoj poskrbela za finančno kritje, pri SDGZ-ju pa je zamisel zadobila obrise projekta, saj bi brez strokovne pomoči usposobljenih računalničarjev ne bilo mogoče zastaviti dolgoročnih ciljev.

Storitve
Podpora šolam in pedagoškemu kadru pri učinkoviti uporabi tehonologije za pouk na daljavo.

Usposabljanje pedagoškega kadra in vloga digitalnih animatorjev

Le strokovno podprt pristop omogoča uspešen razvoj tehnologij, ki jih danes uporabljamo za potrebe pedagoškega dela. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo t. i. digitalni animatorji.

Več

Priprava učnih enot in nove metodologije pouka na daljavo

Pouk na daljavo je treba načrtovati, zanj je treba izbrati ustrezne računalniške rešitve, ga organizirati in za to uporabiti primerne tehnološke pripomočke.

Več

Gradivo

V tem razdelku predstavljamo in obenem zbiramo didaktično gradivo za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja. Gradivo je urejeno po stopnjah, predmetih in tipologiji prispevkov. Veselimo se tudi vaših video predavanj, interaktivnih spletnih strani ter učnih gradiv v formatih PDF, PPT, JPEG ipd.

Več

E-vadnice in vodiči

Za vse, ki prvič stopate v stik s spletnimi učilnicami, pa tudi za uporabnike in uporabnice, ki jih morda že poznate, a bi radi svoje znanje še nadgradili, objavljamo e-vadnice in vodiče, razvrščene po kategorijah. Tu dobite osnovne informacije, s katerimi bo vaše delo nekoliko bolj preprosto.

Več