SMeJse

SMeJse

Pozicija v bazi:
< Vsa gradiva
Kazalo

Na prenovljeni spletni strani SMeJse v razdelku Pouk na daljavo # koronačas lahko najdete:

  • učne enote ter druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin –od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov do strokovne javnosti;
  • hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij, učnih gradiv in drugih vsebin, ki jih ustvarjajo različne strokovne, znanstvene in izobraževalne institucije;
  • napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in projektih, ki so posebej zanimivi za razvoj jezikovnih veščin v slovenščini v različnih sporazumevalnih okoliščinah;
  • hiperpovezave do knjig, člankov in drugih gradiv, namenjenih strokovni javnosti;
  • krajše poljudnostrokovne članke v obliki blogov, in sicer s področja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih jezikov, jezikovnega načrtovanja, rabe jezika in razvijanja jezikovnih veščin.