Archive

RTV Slovenija – Čebelice

Čebelice so niz otroških televizijskih oddaj za najmlajše v katerih nastopata lutka- bober Bor in bralec- profesionalni igralec, v središču pa ostajata branje in knjiga. Oddaja nastaja na RTV Slovenija, po zamisli in v režiji Klemna Markovčiča in Anke Bogataj, enkrat mesečno pa bo obogatila tudi...

SMeJse

Na prenovljeni spletni strani SMeJse v razdelku Pouk na daljavo # koronačas lahko najdete: učne enote ter druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin –od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov do strokovne javnosti; hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij,...