Digitalna šola v Italiji

Terminologija izobraževanja na daljavo

KORONAŠOLA IN TERMINOLOGIJA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Priporočilni seznam terminov sta pripravila Centralni urad za slovenski jezik in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).

a) Italijanski leksem in morebitna kratica ali okrajšava Kratka razlaga Predlog
1 DIDATTICA A DISTANZA (DAD) Pri tej obliki izobraževanja je poudarek na fizični razdalji med učenci/dijaki in predavatelji. V času koronavirusa je ta oblika poučevanja in učenja postala obvezna. Govori se tudi o pouku na daljavo, predvsem v zvezi z izobraževanjem mladine do univerzitetne stopnje.

 

Distance learning, distance education, e-learning, and online learning

(https://www.britannica.com/topic/distancelearning)

 izobraževanje na daljavo

 

 

DAD (Didattica a distanza) se uporablja tudi za univerzitetne izobraževalne programe, zato je splošno ustrezen prevod izobraževanje na daljavo. Ko govorimo o šolah (osnovna, srednja in višja šola), se lahko odločimo tudi za termin pouk na daljavo, čeprav se delno pokriva z lezione a distanza.

 

Raba termina didaktika na daljavo pa je kalk iz italijanščine in je neustrezna.

 

2 DIDATTICA IN PRESENZA

 

 

Didattica in presenza je podajanje snovi, ki poteka v učilnici oz. predavalnici, ob navzočnosti predavatelja in učencev/dijakov oz. študentov.  izobraževanje v razredu

 

Po analogiji s prejšnjim gre tu za splošni pojem izobraževanja, izbira »v razredu« pa je pogojena s prostorom izvajanja.

 

Raba termina didaktika v razredu pa je kalk iz italijanščine in je neustrezna.

 

 

 

3 LEZIONI IN PRESENZA Lezione in presenza je bolj konkretno izvajanje pouka ali predavanje, ki poteka v učilnici oz. predavalnici, ob navzočnosti predavatelja in učencev/dijakov oz. študentov. •                  učne ure v razredu (šole) konkretno

•                  pouk v razredu (šole) abstraktno

 

•                  predavanja v predavalnici (univerze) Primeri rabe:

Dijaki bodo imeli pouk v razredih (=lezioni in presenza).

Vsak dan bodo imeli 3 učne ure v razredu (=lezioni in presenza), nekaj pa bo dela od doma.

 

Z besedo lekcija v slovenščini označujemo vsebinsko enoto v učbeniku in snov ene učne ure (redkeje v rabi) ali moralni nauk, ki se ga naučimo iz prakse (zapomnil si je lekcijo).

 

Raba termina lekcija v razredu je kalk iz italijanščine in je neustrezna.

 

4 ESAMI IN PRESENZA

 

 

Esame in presenza označuje tradicionalno obliko opravljanja izpitov, v navzočnosti dijaka oz. študenta in profesorja, torej ne na daljavo.

 

 

•        izpiti v učilnici/razredu (šole)

 

•        izpiti v predavalnici (univerze)

 

Odločitvi za izpite »v razredu« botruje tudi dejstvo, da so tudi v italijanskih krogih začeli govoriti o esami in aula/classe.

 

 

4a MATURITÀ IN PRESENZA  matura v razredu

 

5 LEZIONE A DISTANZA Lezione a distanza je posamezno srečanje med predavateljem (učiteljem ali profesorjem) in študentom/-i (učenci, dijaki)/učna ura, ki jo vodi predavatelj, učenci pa jo spremljajo od doma oz. na daljavo, med uro pa lahko tudi aktivno sodelujejo. Navadno je govor o učni uri, ki lahko traja več ali manj kot 60 minut in poteka na daljavo. •       učna ura na daljavo (šole) konkretno

•        pouk na daljavo (šole) abstraktno

 

•        predavanja na daljavo (univerze)

 

Primeri rabe:

Dijaki bodo imeli pouk na daljavo (=lezioni a distanza).

Vsak dan bodo imeli 3 učne ure na daljavo (=lezioni a distanza), nekaj pa bo dodatnih nalog.

 

Z besedo lekcija v slovenščini označujemo vsebinsko enoto v učbeniku in snov ene učne ure (redkeje v rabi) ali moralni nauk, ki se ga naučimo iz prakse (zapomnil si je lekcijo).

Raba termina lekcija na daljavo je kalk iz italijanščine in je neustrezna.

 

6 VIDEOLEZIONE Videolekcija je najbolj neposreden prevod v slovenščino, vendar se ta termin uporablja predvsem v hrvaščini.  Zdi se, da je pojem težko prevesti vedno z enim samim terminom. Video pouk se zdi primeren termin, težava nastane, ko hočemo povedati, da lahko v enem dnevu poteka največ x videolezioni (učne ure z video povezavo). •        video učna ura (šola) konkretno

•        video pouk (šola) abstraktno

 

•        video predavanje (univerza)

 

Ne glede na splošno rabo videokonference priporočamo rabo video učne ure in video predavanja ali video pouka, v primeru splošnejše rabe.

 

 

Raba termina videolekcija v slovenščini je neustrezna.

7 VIDEO CHIAMATA Je vsak klic z video prikazom sogovornika.  video klic

 

8 REGISTRO ELETTRONICO To sta šolski dnevnik in redovalnica v elektronski obliki. V Sloveniji se uporablja e-Asistent, zato ga največkrat poimenujejo s tem imenom. •        e-redovalnica

•        e-dnevnik

9 E-LEARNING Gre za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija)  e-učenje
10 CLASSE/AULA VIRTUALE To je na spletni platformi postavljena učilnica/mapa, ki omogoča vzpostavljanje videokonference v živo za posamezno skupino učencev/razred. Izraz virtualna je v slovenskem prostoru manj v rabi oziroma je bolj v rabi za videokonferenčne učilnice. •        spletna učilnica (šola)

•        e-učilnica (šola)

 

•        spletna predavalnica (univerza)

11 APPRENDIMENTO ONLINE  APPRENDIMENTO IN LINEA Za razliko od e-learning, kjer je učenje lahko vezano samo na uporabo računalnika brez spleta, je pri tej obliki izobraževanja poudarek na povezavi z vsebinami in orodji na spletu (angleško: web based learning).  spletno učenje

 

12 PIATTAFORMA DIDATTICA Je spletna platforma, s katero se dostopa do aplikacij, namenjenih izobraževanju z videokonferencami, klepetalnicami, za dodeljevanje gradiva (različni dokumenti ter zvočni in video posnetki, spletne povezave) in oddajanje izdelkov, reševanju testov (razni kvizi). •        platforma za izobraževanje

•        spletna učna platforma

13 APPRENDIMENTO SINCRONO To je učni proces, pri katerem študent (dijak ali učenec) lahko gleda ali posluša predavanje ob določenem času v živo, v spletni učilnici. Možno je tudi sodelovanje v realnem času med študenti in predavatelji. Med predavanjem lahko predavatelj prebere vprašanja ali komentarje študentov in nanje odgovori med samim poukom/predavanjem. Predavanje ali pouk potekata  sinhrono učenje

 

neposredno – torej po spletu v živo – live online oziroma pretočno (streaming).
14 APPRENDIMENTO ASINCRONO

 

Asinhrono učenje je pristop samostojnega učenja z asinhronimi/nesočasnimi interakcijami za pospeševanje učenja. E-poštna sporočila, spletne razprave, Wikipedija in spletni dnevniki so viri, ki podpirajo asinhrono učenje. Nekatere običajne asinhrone učne dejavnosti so interakcija s sistemi za upravljanje tečajev, kot so

Blackboard, Moodle, Classroom, Edmodo za dostavo nalog in materiala, komuniciranje z e-pošto, objavljanje v forumih za razprave in branje člankov. Poleg tega je pomembno zagotavljati pravočasne povratne informacije in jasno komunikacijo, da se študenti vključijo v učenje. Na splošno asinhrono učenje zagotavlja prednosti, kot so praktičnost, prilagodljivost, več interakcije in nadaljevanje osebnih in poklicnih življenjskih obveznosti.

 asinhrono učenje
15 CHAT Iz angleškega izraza »chat room« na spletu se je v slovenščini uveljavila (spletna) klepetalnica.  klepetalnica
16 TUTORIAL Navadno je to video posnetek, ki praktično prikazuje navodila. •        videovodič

•        e-vadnica

 

Raba je odvisna od vsebine, v primeru, da so zgolj navodila ali prikaz, je primerna raba termina e-vodič, v kolikor se tak prikaz rabi v učne namene in ima morebiti tudi vaje, je ustrezna raba termina e-vadnica.

 

17 WEBINAR Navadno je to dogodek, ki se odvija v živo preko spleta in lahko povezuje več udeležencev po vsem svetu. Za razliko od videokonference je tu predvidena manjša interakcija sodelujočih.

spletni seminar spletinar

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

No Comments
Post a Comment